duminică, 1 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 1841 ha
Intravilan: 177 ha
Extravilan: 1664 ha
Populatie: 2682
Gospodarii: 873
Nr. locuinte: 927
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 1
Nr. licee: 1
Asezarea geografica:
Comuna  Ghindăreşti este situată la 5 km Sud de drumul naţional DN2A Hîrşova-Constanţa, în dreptul km 131
Localitatea de reşedinţă este Ghindăreşti
Localitatea este aşezată pe malul stâng al Dunării
Activitati specifice zonei:
Agricultura
Pescuitul
Activitati economice principale:
Volumul activităţii economice se realizează în proporţie majoră prin agricultură ca ramură economică a comunei şi pescuit
Obiective turistice:
Monumente istorice
În comuna Ghindăreşti prin HCL nr. 6/28.02.2009 a fost atribuit în folosinţă gratuită un teren în zona "Piatra", Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România-Filiala Ghindăreşti, în vederea amplasării unui monument istoric (Vâsokîi Kameni) şi în anul 2010 a fost ridicată o cruce în memoria eroilor neamului
Puncte muzeale
În incinta sediului Comunităţii Ruşilor Lipoveni din Ghindăreşti funcţionează punctul muzeal cu costume populare tradiţionale. Punctul muzeal a fost construit prin contribuţia proprie şi benevolă a locuitorilor comunei
Evenimente locale:
Târg săptămânal în fiecare duminică
29 mai 2014 ziua comunei Ghindăreşti (întodeauna de sărbătoarea Sfântă "Înălţarea Domnului")
Facilitati oferite investitorilor:
Taxe locale reduse pe perioadă determinată
Proiecte de investitii:
Canalizare, staţie de epurare, înlocuirea reţelei de alimentare cu apă potabilă sursa de alimentare din subteran în comuna Ghindăreşti judeţul Constanţa
Eficentizarea consumului de energie pentru comuna Ghindăreşti
Organizarea unui festival pescăresc internaţional în cadrul masuri 6
Înfiinţare centru multifuncţional adresat pescarilor şi famililor acestora, comuna Ghindăreşti în cadrul masuri 5